Hjärt lungräddning utbildning för barnLivräddande första hjälpen för barn (B-HLR)

Denna kurs är speciellt lämpad för förskolor, föreningar där barn deltar och dylika organisationer. Vi går igenom hur hjärt-lungräddning utförs för barn och hur man kan säkra barnens närmiljö.

Denna kurs består av mycket praktiska övningar.