Första hjälpenFörsta hjälpen/L-ABC

Första hjälpen är en uppsättning grundläggande kunskaper alla bör inneha.

Kursen har som målsättning att lära ut hur man bör agera vid en olycksplats, och innefattar elementen läge, andning, blödning och chock, vanligtvis förkortat L-ABC.

Denna kurs består av mycket praktiska övningar.