Hjärt & lungräddning utbildningHjärt- & lungräddning (HLR)

Varje år drabbas över 15 000 personer av plötsligt hjärtstopp.

Majoriteten av dessa olyckor inträffar ute i vardagen, och om behandling inte påbörjar relativt omedelbart minskar chanserna för överlevnad markant.
Det går aldrig att med säkerhet veta vem som kan komma att drabbas, risken finns alltid. Genom att tidigt påbörja hjärt-lungräddning ökar dock överlevnadschanserna upp till tre gånger gentemot om behandling ej skulle administreras.

Hjärtstartarnas utbildningar följer de standariserade utbildningsprogram Svenska hjärt-lungräddningsrådets arbetsgrupp sammanställt.

[Gör din anmälan här]