Hjärt- & lungräddning med hjärtstartareHjärt-lungräddning med hjärtstartare (D-HLR)

En defibrillator, eller hjärtstartare som de även kallas, är en maskin som inducerar en elektronisk spänning i kroppen och därigenom får hjärtmuskeln att åter börja arbeta.

Vid hjärtstillestånd är det kritiskt att snabbt administrera behandlingen, då Svenska rådet för hjärt- och lungräddnings studier påvisar att varje ”förlorad” minut minskar överlevnadschansen med 10%.

Genom att lära sig hantera en defibrillator kan vi förkorta väntetiden – och därigenom rädda fler liv!