Farlig arbetsplatsVad gäller på arbetsplatsen?

På varje arbetsplats har arbetsgivaren ett ansvar att det måste finnas beredskap och rutiner för första hjälpen och krisstöd som behövs med hänsyn till personalen och verksamhetens risker.

Med hänsyn till verksamhetens omfattning och de risker som finns skall det alltid finnas tillräckligt många personer, som kan utföra första hjälpen, tillgängliga på arbetsplatsen.